Zoznam účastníkov

0 ľudí zo zhruba 24 miest (kapacita stanov dokopy: None)

Môžeš sa registrovať aj nad limit, často sa stáva, že sa ľudia postupne odhlásia, takže budeš vo fronte na náhradníkov. Taktiež sa môže pri veľkom zájujme limit zvýšiť.